Natuurlijk Voorne-Putten

Natuurlijk Voorne Putten

Natuurlijk Voorne-Putten is in  juni 2004 opgericht op initiatief van de WLTO en de provincie Zuid Holland.
Doel van de vereniging voor plattelandsvernieuwing is creatieve agrariërs een steuntje in de rug geven bij het in stand houden van het prachtige groene cultuurlandschap van Voorne-Putten. Natuurlijk Voorne-Putten speelt een belangrijke rol bij agrotoerisme, stuurt het natuurbeheer aan en zet zowel boer als burger in bij de bescherming van de weidevogels en het landschap. De jongste eilandbewoners laten we op speelse wijze kennis maken met de boerennatuur. Natuurlijk Voorne-Putten heeft een mooie kaart met heel veel leuke uitjes voor de toerist.

http://natuurlijkvoorneputten.nl